Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

V Jihlavě byl slavnostně otevřen Vědeckotechnický park Vysočina

4.6.2014 20:00

Za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně byl dnes slavnostně otevřen VTP Vysočina. Předseda představenstva nositele projektu, společnosti Energoklastr CTT Vysočina, o.p.s., prof. Boris Šimák říká:

„VTP Vysočina je jedním z nejmodernějších vědeckotechnických parků v prostoru střední a východní Evropy. Projekt je příležitostí pro uplatnění nových výsledků výzkumu univerzitních týmů ve spolupráci s firmami sdruženými v Energoklastru, usnadní též vznik a rozvoj malých inovačních firem, které si budou moci v centru pronajmout kanceláře a za zvýhodněných podmínek využívat špičkově vybavené laboratoře i výrobní linky.“

Jedinečnost projektu tkví zejména v jeho umístění, komplexní nabídce služeb, velmi dobré vybavenosti, kvalitě přístrojů, technologií a služeb. Předpokládané využití VTP Vysočina bude zejména v oblasti technologií, energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy. Dokončená a vybavená stavba centra nabízí 600 m2 kancelářských a 1 780 m2 špičkově vybavených laboratorních ploch. Laboratorní prostory jsou vybaveny přístrojovým vybavením v hodnotě 145 mil Kč.

Svým kvalitním a spolehlivým technickým řešením patří datové centrum ve VTP Vysočina mezi moderní zázemí v ČR i pro nejnáročnější zákazníky. Vědeckovýzkumná laboratoř fotovoltaiky, která zároveň slouží jako zařízení pro výrobu prototypů, je zaměřena na technologii optických tenkých vrstev s využitím magnetronového a iontového naprašování. Laboratoř termochemických transformací biomasy sleduje celý proces transformací energie a materiálových toků včetně potenciálního zatížení prostředí následnými polutanty.

„VTP Vysočina je skvělou příležitostí pro tvorbu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Skutečnost, že v našem kraji pracují vzdělaní experti evropské úrovně významnou měrou přispívá k rozvoji regionu a ke snižování nezaměstnanosti,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal k tomu dodává: „Prostřednictvím projektů, jako je VTP Vysočina, se Jihlava stává centrem inovačního průmyslu, pro jehož další rozvoj nabízejí potenciál zdejší průmyslové zóny.“

Příkladem využití VTP Vysočina je například inovativní firma SufrTech, která v centru bude působit hned od června 2014. Hlavní zaměření společnosti je na oblast depozice tenkých vrstev a povlaků s vysokou přidanou hodnotou, vývoj nových multifunkčních vrstev, metrologii pro průmyslové partnery, transfer nových řešení z univerzit do průmyslu a spolupráce s předními výzkumnými centry v ČR a EU. Díky unikátnímu vybavení VTP Vysočina depoziční aparaturou CemeCon CC800/9MLT bude firma moci nabídnout povlaky a tenké vrstvy pro automobilový a letecký průmysl, dekorativní povlaky, samomazné a antikorozní vrstvy, měření tvrdosti a měření adheze povlaků.

Ředitel krajské hospodářské komory Tomáš Prchal doplňuje: „Malé a střední podniky jsou hybateli každé ekonomiky. Zvláště to platí o těch, které přicházejí s chytrými inovacemi. Díky VTP Vysočina bude pro podnikatele z našeho regionu mnohem snazší uskutečnit své nápady a využít sdílení nákladů na vývoj a výzkum.“

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a Inovace.

Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky, a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví.

Foto popis: VĚDECKOTECHNICKÝ park byl postaven v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech.
Foto autor: Pavel Bajer

   

Zpět

Aktuality

19.2. 2015

KIC InnoEnergy announces new call for innovative project proposals

New Call for Proposals in Sustainable Energy

Více

1.9. 2014
Přijďte na Noc vědců -
26. - 27.9.2014
I VĚDA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ
 -zde pozvánka ke stažení-
 -registrační formulář-
Více

6.6. 2014
Ve dnech 5. až 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Tisková zpráva.

Více

4.6. 2014
4.6. proběhlo slavnostní otevření VTP Vysočina. Tisková zpráva.
Více

5.5. 2014
V nově otevíraném areálu VTP Vysočina se bude konat Mezinárodní zasedání ředitelů vědeckotechnických parků.
Více

30.4. 2014
4.6. proběhne slavnostní otevření VTP Vysočina za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně.
Více

13.3. 2014
V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře.
Více

5.2. 2014
Hledáme uchazeče na post Technolog Bioplynové stanice
Více

23.1. 2014
Špičkové datové komunikace 50Gbps s okolním světem VTP a CTT Vysočina od GTS Czech
Více

11.12. 2013
Hledáme uchazeče na post ředitele vědeckotechnického parku
Více