Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

VTP Vysočina vybírá názvy budov

11.6.2013 9:25

Nově vznikající technologický park v Jihlavě VTP Vysočina vybírá názvy budov a připravil soutěž pro širokou veřejnost. Návrh, který dostane v internetové soutěži nejvíce hlasů, stejně jako jeden z hlasujících obdrží atraktivní cenu. Technologický park bude otevřen a jeho provoz spuštěn v roce 2014.


Zadání soutěže vychází z úzké interakce mezi společností a veřejností. „Chceme technologický park přiblížit co nejvíce lidem na Vysočině. Nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti, pro kterou bude mít park přínos,“ dodává ředitel společnosti ENERGOKLASTR Vysočina Václav Tůma. Soutěž probíhá na webových stránkách technologického parku www.soutez.vtpvysocina.cz. V této jednoduché aplikaci mohou zájemci psát své názvy pro jednotlivé budovy technologického parku. Po uzávěrce soutěže se v červenci sejde odborná porota, která vybere nejlepší a nejvhodnější názvy. Výherce bude odměn cenou od společnosti ENERGOKLASTR – iPhonem 5. Zkrátka však nepřijdou ani ti, kteří budou vyjadřovat svou oblibu jednotlivým názvům parku. „Každý, kdo se chce přihlásit do naší soutěže se zaregistruje přes svůj účet na sociální síti Facebook. Následně má dvě možnosti, může vložit své návrhy pro nové názvy budov, nebo může hlasovat o nejlepší název. Odměníme dva nejlepší návrhy – jeden vybere odborná porota, jeden si vyberou sami soutěžící a veřejnost. Návrh s nejvíce „diváckými“ hlasy obdrží také iPhone,“ dodává Tůma.


Celá soutěž jen dokresluje snahu společnosti přiblížit park co nejvíce lidem. Už před časem se do tvorby budov a interiérů zapojili studenti FAST VUT v Brně. Ti připravovali návrh pro nově se tvořící prostory technologického parku. „Pravdou je, že se chceme otevřít hlavně mladým technicky zdatným jedincům, kteří mají nyní šanci pro návrat na Vysočinu. V našem parku pro ně bude připraveno silné zázemí s laboratořemi, podnikatelský inkubátor, nebo poradenské centrum,“ objasňuje Tůma.


Téma VTP Vysočina bylo také jedním ze soutěžních témat ve třetím ročniku univerzitní soutěže Technology Cup. Zde pracovali studenti na návrzích pro zpracování Energoklastru z hlediska technologického zaměření, vybavení či interiérů.


Interaktivní soutěž má za cíl přilákat co nejvíce zájemců o informace a případnou spolupráci s novým vědeckotechnickým parkem. Představit možnosti využití a spolupráce.


Základní kámen vědeckotechnického centra byl položen 14. 6. 2012. Celý projekt je společným dílem Energoklastru (nositele projektu), Mendelovy university v Brně (MENDELU), Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Centra pro výzkum, vývoj a inovaci (CVVI). Úzká spolupráce na projektu s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina přináší členům Energoklastru potřebné regionální synergie. Do provozu bude uvedeno 600 m2 kancelářských a 1 780 m2 špičkově vybavených laboratorních ploch. V rámci vědeckotechnického parku vznikne více než 50 pracovních míst, dalších 150-200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem.


Samotná soutěž je umístěna na soutez.vtpvysocina.eu.


Tiskový kontakt: Ing. Jiří Wagner
marketing@energoklastr.cz

Zpět

Aktuality

19.2. 2015

KIC InnoEnergy announces new call for innovative project proposals

New Call for Proposals in Sustainable Energy

Více

1.9. 2014
Přijďte na Noc vědců -
26. - 27.9.2014
I VĚDA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ
 -zde pozvánka ke stažení-
 -registrační formulář-
Více

6.6. 2014
Ve dnech 5. až 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Tisková zpráva.

Více

4.6. 2014
4.6. proběhlo slavnostní otevření VTP Vysočina. Tisková zpráva.
Více

5.5. 2014
V nově otevíraném areálu VTP Vysočina se bude konat Mezinárodní zasedání ředitelů vědeckotechnických parků.
Více

30.4. 2014
4.6. proběhne slavnostní otevření VTP Vysočina za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně.
Více

13.3. 2014
V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře.
Více

5.2. 2014
Hledáme uchazeče na post Technolog Bioplynové stanice
Více

23.1. 2014
Špičkové datové komunikace 50Gbps s okolním světem VTP a CTT Vysočina od GTS Czech
Více

11.12. 2013
Hledáme uchazeče na post ředitele vědeckotechnického parku
Více