Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

Výzkumné instituce a firmy začínají v Jihlavě stavět špičkové vědeckotechnické centrum

14.6.2012 18:19

Energoklastr dnes ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a za účasti představitelů kraje i města položil v Jihlavě základní kámen Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií Vysočina (VTP a CTT Vysočina). VTP a CTT Vysočina nabídne komplexní nabídku zasídlení firem, využití moderních plně vybavených laboratoří, stejně jako krátkodobého a dlouhodobého testování. Projekt je spolufinancován z prostředků evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Vědeckotechnický park bude mít příznivý dopad také na místní podnikání i školství.

„Položení základního kamene CTT Vysočina je dalším úspěchem Energoklastru. Věda, výzkum, inovace, nejmodernější technologie – vše na dosah,“ říká předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan, MBA. Energoklastr byl založen v roce 2009 za účelem společných výzkumných projektů v oblasti energetiky a automobilového průmyslu. V současné době má 20 členů.

Projekt je společným dílem Energoklastru (nositele projektu), Mendelovy university v Brně (MENDELU), Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Centra pro výzkum, vývoj a inovaci (CVVI). Úzká spolupráce na projektu s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina přináší členům Energoklastru potřebné regionální synergie. Finančním partnerem projektu je Komerční banka, která zajišťuje finanční stabilitu Energoklastru.

„Věřím, že činnost Vědeckotechnického parku a centra transferu technologií Vysočina přispěje k rozvoji celé řady vědeckých, podnikatelských a jiných subjektů v regionu, ale i mimo něj,“ uvedl předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.

VTP a CTT Vysočina je infrastrukturní projekt lokalizovaný v centrální části kraje Vysočina. Je zaměřený na vybudování vědeckotechnologického pracoviště a centra transferu technologií v oblasti energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy. Značný přínos si od VTP a CTT Vysočina slibují i zástupci místních samospráv. Podle jihlavského primátora Jaroslava Vymazala se vysočinská metropole může těšit na příliv vysokoškolsky vzdělaných lidí, což s sebou přinese oživení v příslušných odvětvích.

„VTP a CTT Vysočina nám zároveň pomůže zvýšit zaměstnanost v kraji,” doplňuje náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl. V rámci vědeckotechnického parku vznikne více než 50 pracovních míst, dalších 150-200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem.

V biochemické laboratoři budou prováděny chemické analýzy. V dalších laboratořích například testování kotlů a paliv, výzkum optimalizace spotřeby energií na základě prediktivní regulace a technologie pro tenkovrstvé solární panely. Laboratoř experimentálního využití bioplynu v energetice bude zaměřena na využití bioplynu z produkce čističek odpadních vod či zemědělských bioplynových stanic a dále pak možnosti využití plynů vzniklých po spalování biomasy, a to zejména se zaměřením na čištění bioplynu a jeho využití v energetice a případně v dopravě.

„Centrum podpoří úsilí firem v regionu v inovování svých výrobků, služeb a procesů," říká Ing. Luboš Kameník, technický ředitel leteckého výrobce Jihlavan, a.s. „I malé a střední firmy si již uvědomují nezbytnost inovačního procesu pro posílení konkurenceschopnosti, a proto je vznik takovýchto center vytvářejících podmínky pro sdílení nákladů více než vítaný.“

Jedinečnost projektu tkví zejména v jeho umístění, komplexní nabídce služeb, velmi dobré vybavenosti a kvalitě přístrojů, technologií a služeb. Předpokládané využití VTP a CTT bude zejména v oblasti technologií, energetiky, materiálového inženýrství, snižování energetické náročnosti a využití biomasy. Slavnostní položení základního kamene VTP a CTT Vysočina představuje vyvrcholení společné práce Energoklastru, jeho členů a partnerů, díky které se podaří od roku 2014 uvést na Vysočině do provozu 600 m2 kancelářských a 1 780 m2 špičkově vybavených laboratorních ploch.

Zpět

Aktuality

19.2. 2015

KIC InnoEnergy announces new call for innovative project proposals

New Call for Proposals in Sustainable Energy

Více

1.9. 2014
Přijďte na Noc vědců -
26. - 27.9.2014
I VĚDA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ
 -zde pozvánka ke stažení-
 -registrační formulář-
Více

6.6. 2014
Ve dnech 5. až 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Tisková zpráva.

Více

4.6. 2014
4.6. proběhlo slavnostní otevření VTP Vysočina. Tisková zpráva.
Více

5.5. 2014
V nově otevíraném areálu VTP Vysočina se bude konat Mezinárodní zasedání ředitelů vědeckotechnických parků.
Více

30.4. 2014
4.6. proběhne slavnostní otevření VTP Vysočina za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně.
Více

13.3. 2014
V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře.
Více

5.2. 2014
Hledáme uchazeče na post Technolog Bioplynové stanice
Více

23.1. 2014
Špičkové datové komunikace 50Gbps s okolním světem VTP a CTT Vysočina od GTS Czech
Více

11.12. 2013
Hledáme uchazeče na post ředitele vědeckotechnického parku
Více