Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

Inovativní nápady mají šanci získat dotaci ve výši tři miliony

14.5.2012 10:20

CVVI je Technologickým skautem projektu CzechEkoSystem a pomůže vám připravit projekty pro rozjezd podnikání s dotací až 3 miliony korun! Máte mladou a malou firmu? Máte inovativní nápad? Pomůžeme vám jej zrealizovat a uvést do výroby!

Energoklastr CTT Vysočina a Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj společně vyhráli tendr na poskytování služeb Skaut projektu CzechEkoSystem.

Cílem projektu CzechEkoSystem  je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Tento projekt je určen pro podnikatelské subjekty, které splňují definici malých a středních podniků (MSP) a u kterých maximální doba od započetí podnikatelských aktivit nepřesáhla 5 let. Podporovány jsou projekty MSP zaměřené na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb.

Dotace se vztahuje na poradenské služby a služby kouče pro projekty malých a středních podniků související např. s rozvojem a zdokonalování inovačních firem, rozvojem a realizací inovačního nápadu, získáváním praktických zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, patentovou ochranou, prověřením využitelnosti inovace na trhu, finančním řízením firmy, představením investorů poskytující rizikový kapitál (především seed capital). Celková dotace v rámci projektu činí min. 0,2 mil. Kč a max. 3 mil. Kč na jednoho Účastníka a projekt.

Energoklastr CTT Vysočina a CVVI v rámci projektu zajišťují proaktivní vyhledávání perspektivních Žadatelů o dotaci s realizovatelným podnikatelským záměrem z oblasti vědy, výzkumu a inovací, prezentaci projektu CzechEkoSystem a ostatních finančních nástrojů pro financování podnikatelských aktivit a poskytují podporu potenciálním Žadatelům např. při podávání žádosti o dotaci, při zakládání právnické osoby apod.

Více informací na http://www.cvvi.eu/galerie/galerie_2/Technologicky%20skaut.pdf
nebo
skaut@cvvi.eu.

Zpět

Aktuality

19.2. 2015

KIC InnoEnergy announces new call for innovative project proposals

New Call for Proposals in Sustainable Energy

Více

1.9. 2014
Přijďte na Noc vědců -
26. - 27.9.2014
I VĚDA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ
 -zde pozvánka ke stažení-
 -registrační formulář-
Více

6.6. 2014
Ve dnech 5. až 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Tisková zpráva.

Více

4.6. 2014
4.6. proběhlo slavnostní otevření VTP Vysočina. Tisková zpráva.
Více

5.5. 2014
V nově otevíraném areálu VTP Vysočina se bude konat Mezinárodní zasedání ředitelů vědeckotechnických parků.
Více

30.4. 2014
4.6. proběhne slavnostní otevření VTP Vysočina za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně.
Více

13.3. 2014
V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře.
Více

5.2. 2014
Hledáme uchazeče na post Technolog Bioplynové stanice
Více

23.1. 2014
Špičkové datové komunikace 50Gbps s okolním světem VTP a CTT Vysočina od GTS Czech
Více

11.12. 2013
Hledáme uchazeče na post ředitele vědeckotechnického parku
Více