Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

24.5. 2013
Energoklastr vystoupil se svými projekty na 14. ročníku evropského Fóra pro ekoinovace
Zástupci Energoklastru se ve dnech 23. - 24.5. 2013 zúčastnili 14. evropského Fóra pro ekoinovace pořádaného Evropskou komisí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, které bylo zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší. Fóra se účastnili představitelé soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které zajímá uplatnění ekoinovací a podpora uchycení nových environmentálních technologií na trhu. 
Projekt VTP Milovice byl prezentován zahraničním partnerům a zástupcům Evropské komise v rámci části Case study, a to zejména části týkající se e-mobility a projekty týkající se řízení a regulace. Prezentaci vedl předseda představenstva Energoklastru, JUDr. Jan Rakušan, MBA. Konání akce zaštítili ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
Součástí programu byla i návštěva výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde byla mimo jiné prezentována nová Škoda Octavia s elektrickým pohonem a inovace automobilky v oblasti čisté mobility.
Zpět