Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

22.5. 2013
Exkurze Monitorovacího výboru OPPI při MPO v Jihlavě
Dne 21.5.2013 proběhla na stavbě v Jihlavě od 16:00 exkurze Monitorovacího výboru OPPI při MPO. Všechny přítomné přivítal prof. Šimák, dále se účastníci seznámili s postupem celého projektu a dalším plánovaným vývojem.

Celý monitorovací výbor si proběhl probíhané práce a seznámil se vývojem celé stavby.
Zpět