Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

13.5. 2013
Dalším podaným projektem v rámci CzechEkoSystem je - „Distribuovaná kancelář“
 Představujeme další inovativní projekt v rámci CzechEkoSystemu, do kterého se nyní můžete hlásit i Vy!
Projekt společnosti Laudas Technology s.r.o. je zaměřen na realizaci inovativního přístupu pro sdílení kancelářského prostředí tzv. služba „ Distribuovaná kancelář“. Tato služba bude mít za cíl snížit provozní náklady organizací. 

Služba „Distribuovaná kancelář“ je čistě SW řešení a její unikátnost lze spatřovat v umožnění kooperace zaměstnanců organizace prostřednictvím virtuálního propojení pracovního prostředí. Řešení je založeno na vzdáleném přístupu ke sdíleným prostředkům a využití audio-video konferencí pro nezbytnou komunikaci mezi spolupracovníky.
 
Služba je zacílena především na malé a střední podniky, které mají externí zaměstnance nebo zaměstnance, kteří vyžadují home office. Dále na společnosti, které chtějí ušetřit zdroje tím, že nemají vlastní kancelář.
Hlavní současnou konkurenční výhodou služby „Distribuovaná kancelář“ oproti jiným podobně zaměřeným službám ostatních společností je: 

produkt vysoké kvality při zachování přijatelné ceny, 
možnost přizpůsobení dodatečným požadavkům klienta, a to v daleko větší míře, než nabízejí větší konkurenti,
bezpečnost řešení – komunikace bude probíhat po šifrovaných kanálech
flexibilita – možnost přizpůsobit řešení danému zákazníkovi
Navrhované řešení by mělo umožnit i menším společnostem využívat komplexní profesionální služby, a to odkudkoli, bez přehnaných nároků na hardware (nezbytným vybavením je mikrofon a kamera), nutnosti instalace atd. V této oblasti není trh ještě nasycen. 
Zpět