Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

2.4. 2013
CzechEkoSystem znovu spuštěn
Jako Skauti projektu CzechEkoSystem pro Vás můžeme zajistit komplexní služby tak, aby se Vaše vize stala skutečností.

V rámci aktivit Skauta Vám pomůžeme: 
 • Připravit projekt s možností čerpat až 3 mil Kč na rozjezd Vaší společnosti
 • Připravit podrobný podnikatelský záměr
 • Definovat potřebné zdroje a zajistit prostředky k realizaci
 • Zajistit komplexní odborné i finanční poradenství
 • Zpracovat rozvojový plán
 • Vyhledat vhodné investory 
 • Prověřit možnosti technické proveditelnosti
 • Ověřit možnosti spolupráce 
 • Zajistit zhodnocení ekonomické výhodnosti inovačního projektu či technologie
 • Sepsat kompletní projektovou žádost
 • Navrhnout způsob komercializace 
 • Zjistit možnosti spolupráce s potenciálními výrobci a dodavateli
 • Vytvořit podnikatelskou strategii na míru

Příjem žádostí byl zahájen dne 2. 4. 2013 a bude ukončen dne 31. 10. 2013. Příjem žádosti je kontinuální. Pokud máte zajímavé nápady, ale nesplňujete některé z kritérií, pomůžeme Vám Váš nápad uvést do praxe v rámci dalších komerčních aktivit.

Kontakt: skaut@cvvi.eu
Zpět