Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

23.3. 2013
Výstava Interiérů VTP Milovice
Výstava interiérů VTP Milovice. Vědeckotechnický park Milovice oživí město novými pracovními příležitostmi a kvalitním zázemím pro vědu a výzkum. Přijďte navštívit výstavu návrhů interiéru. „Srdečně Vás zveme na výstavu interiérů vědeckotechnického parku, která bude zahájena 3. 4. 2013 od 16:00 v atriu Milovické radnice a potrvá do 26. 4. 2013,“ zve na akci ředitel VTP Milovice, Ing. Ondřej Štefan. Veřejnosti bude výstava přístupná ve všední dny vždy od 7:00 do 18:00 hod. Na výstavě budou prezentovány architektonicky zpracované návrhy interiérů VTP Milovice. Návrhy zpracovali studenti Ústavu architektury fakulty stavební VUT v Brně. „Jsme rádi, že se nám daří dobře komunikovat s místní samosprávou a nyní snad přilákáme i další zájemce o informace o novém vědeckotechnickém parku. Věřím, že se výstava bude líbit a zaujme oko návštěvníka,“ dodává Štefan.
Zpět