Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

4.4. 2013
Výstava Interiérů VTP Milovice
Výstava Interiérů VTP Milovice byla úspěšně zahájena vernisáží. Té se zúčastnil ing. arch. Petr Dýr, Ph.D., starosta obce Milovice Lukáš Pícl a ředitel VTP Milovice Ing. Ondřej Štefan. Celá výstava potrvá do 26. 4. 2013 a můžete ji navštívit v prostorách MěÚ Milovice.
Zpět