Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

2.1. 2013
Oznámení o nadlimitní zakázce
Uveřejněno Oznámení o nadlimitní veřejné zakázky „VTP Vysočina - Technologické vybavení II.“ ve Věstníku veřejných zakázek. Podrobnosti o zakázce jsou uvedeny zde.
Zpět