Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

31.10. 2012
Pozastavení projektu CzechEkoSystem
V rámci zajištění odpovědného a efektivního fungování agentury CzechInvest rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o interním i externím prověřování všech jejích aktivit, a tedy i projektu CzechEkoSystem. Z tohoto důvodu byl projekt dočasně pozastaven.
Zpět