Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

5.9. 2012
Proběhlo setkání se zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina
 V pátek 17. 8. 2012 proběhlo v prostorách sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina setkání zástupců ENERGOKLASTRU CTT Vysočina s předními představiteli Kraje Vysočina. Předseda dozorčí rady JUDr. Jan Rakušan, MBA a ředitel společnosti Václav Tůma tak měli možnost zrekapitulovat naše aktivity za poslední dva roky a představit naše záměry a cíle do dalších let náměstkovi hejtmana Ing. Vladimíru Novotnému a řediteli Sekce pro rozvoj regionu RNDr. Ing. Martinu Černému, MBA.

 Jednání se zúčastnili také vedoucí jednotlivých odborů, kterých se dotýkají aktivity naší společnosti v rámci kraje, jako je především školství, energetika a zemědělství. Jednání proběhlo v přátelském duchu a přineslo konkrétní výstupy, které byly závěrem shrnuty do čtyř základních bodů.

  1. Vzájemná podpora při prezentaci a propagaci obou stran.
  2. Zahájení společných prací na užší spolupráci s Dolním Rakouskem ve výzkumu v oblasti agrární problematiky, převážně v zaměření na erozi půdy. 
  3.  Uplatnění našich poznatků a zkušeností v oblasti snížení energetické náročnosti budov v působnosti kraje.
  4.  Podpora středního školství a jeho přímého zapojení do aktivit ENERGOKLASTRU CTT Vysočina.

 Obě strany se dále dohodly určit konkrétní osoby zodpovědné za každou oblast.

Zpět