Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

18.6. 2012
Vyhlášení vítězů soutěže Technology Cup
Technologická soutěž pro vysokoškolské studenty Technology Cup vyhlásí 27. června vítěze druhého ročníku. Akce se uskuteční v Technickém muzeu v Brně v rámci vernisáže Výstavy diplomových prací studentů průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně 2012. Ceny studenti převezmou z rukou zástupců CVVI a akademických i komerčních partnerů projektu.
Zpět