Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

1.6. 2012
Položení základního kamene VTP a CTT Vysočina
Ve čtvrtek 14. června 2012 se uskuteční slavností položení základního kamene Vědeckotechnického parku a Centra transferu technologií Vysočina. Akce proběhne za přítomnosti čelných představitelů kraje Vysočina a města Jihlava, jakož i ostatních partnerů projektu.
Zpět