Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

4.1. 2012
Jihlava schválila Rozvoj VTP a CTT Vysočina
Rada města Jihlava potvrdila, že projekt "Rozvoj VTP a CTT Vysočina", jehož předkladatelem je Energoklastr, byl zařazen do integrovaného rozvojového plánu města.

Projekt CTT a VTP Vysočina za více než 400 milionů korun přinese Jihlavě kromě prestiže také více než 50 pracovních míst přímo v rámci vědeckotechnického parku, dalších 150-200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem. Cílem projektu je vytvořit špičkové pracoviště na aplikovaný výzkum, které bude v reálných podmínkách testovat své teoretické výsledky.
Zpět