Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

11.6. 2011
ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o. p. s., se stala členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP)
ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o. p. s., se stala členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP). O členství bylo rozhodnuto na zasedání SVTP dne 10.6.2011.

Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií Vysočina poskytuje prostory a špičkové vybavení pro výzkumné a vývojové aktivity inovačních firem v oblastech snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy v energetice. Společnostem s inovačním potenciálem a novými nápady poskytuje za zvýhodněných podmínek plně vybavené kancelářské a laboratorní prostory.

 Obecně je termín vědeckotechnické parky (VTP) v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:
  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítě European Business and Innovation Centre Network - BIC)
Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy.

  Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů. Více informací o vědeckotechnických parcích můžete najít také na stránkách SVTP (zde).
Zpět