Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

7.4. 2011
Srdečně zveme na tiskovou konferenci k představení VTP a CTT Vysočina, která se uskuteční 14.4.2011

Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou prezentaci projektu Vědeckotechnického parku a centra transferu technologií Vysočina. Seznámíme Vás s celým projektem, jeho významem pro kraj Vysočina a vědecko-výzkumnou činnost v ČR a harmonogramem uvedení do provozu.

Těšíme se na Vás 14. 4. 2011 v 10.00 hodin v zasedací místnosti č.80 ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha-Dejvice.

Zpět