Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

2.1. 2011
Energoklastr připravuje projekt VTP a CTT Vysočina
 ENERGOKLASTR CTT Vysočna o.p.s. zahájila v Jihlavě spolu s partnery projektu (CVVI, ČVUT, Mendelu a ENERGOKLASTR) projekt CTT Vysočina. Projekt Vědeckotechnologického parku (VTP) a Centra transferu technologií (CTT) Vysočina je infrastrukturní projekt zaměřený na vybudování vědecko technologického pracoviště a centra transferu technologií v energetice, snižování energetické náročnosti, materiálové inženýrství a projekty související s využitím biomasy.
Záměr vybudování VTP a CTT Vysočina se opírá o spolupráci univerzit, podnikatelských subjektů, zejména MSP, výzkumných organizací, vzdělávacích institucí a regionální a místní veřejné správy v místě realizace projektu.
Zpět