Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

2.10. 2013
Naše společnost vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele internetového obchodu s propagačními materiály společnosti.
Účastník soutěže musí zajistit návrh, tvorbu a následný provoz eshopu. Své nabídky řešení doručujte do kanceláře společnosti na adrese Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2 do 16. 10. 2013. Odhadovaná cena zakázky je do 200 000 Kč, výběrové řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Zpět