Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

15.9. 2013
Od čtvrtka 12.prosince do 14. prosince organizujeme druhou část konference FUNTEC
Technology Cup Fun and Innovation Conference. Konference se uskuteční v Ostravě ve spolupráci s VSB. Na konferenci budu představeny týmy z ČR i zahraničí podílet se v rámci Technology Cup, vyhodnotíme vítězné týmy a proběhne řada zajímavých přednášek a diskusí mezinárodních odborníků na dané téma.
Zpět