Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

2.2. 2011
Komerční banka se stala finančním partnerem projektu ENERGOKLASTRU CTT Vysočina
 Komerční banka, ENERGOKLASTR CTT Vysočina a ENERGOKLASTR podepsali úvěrové smlouvy k projektu CTT Vysočina. Komerční banka v rozmezí 3 let realizace projektu poskytne ENERGOKLASTRU CTT Vysočina téměř 300 miliónů korun českých na výstavbu Vědeckotechnologického parku a Centra transferu Technologií Vysočina v Jihlavě.
Komerční banka je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.
Projekt Vědeckotechnologického parku a Centra transferu technologií Vysočina je infrastrukturní projekt zaměřený na vybudování vědecko technologického pracoviště a transfer technologií v energetice, snižování energetické náročnosti, materiálové inženýrství a projekty související s využitím biomasy. Záměr vybudování VTP a CTT Vysočina se opírá o spolupráci univerzit, podnikatelských subjektů, zejména MSP, výzkumných organizací, vzdělávacích institucí a regionální a místní veřejné správy v místě realizace projektu. Vedle aplikovaných výzkumných aktivit a transferu technologií do praxe se VTP a CTT Vysočina zaměří na spolupráci ve vzdělávání, jak v přípravě na budoucí uplatnění, tak v rekvalifikacích, resp. celoživotním vzdělávání a poradenství (a služeb) pro podnikatelský sektor (inkubátor). Realizací výzkumných a vývojových kapacit bude VTP a CTT Vysočina ve spolupráci s místními partnery zajišťovat rozvoj regionu, zlepšení zaměstnávání a omezení „odchodu mozků“ z regionu. Jedním z cílů je též spolupráce se středním a vyšším středním školstvím v regionu, umožnění spolupráce studentů VŠ s kapacitami Vědeckotechnického parku, což následně zajistí zaměstnání vyškolených pracovníků přímo v regionu, ať v soukromé nebo veřejné sféře.
Zpět