Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

25.6. 2013
VTP Vysočina vybírá design interiérů
Studenti FAST VUT v Brně měli za úkol navrhnout v rámci své semestrální práce návrhy interiérů pro VTP Vysočina. Následně byly práce vyselektovány a vybrány ty nejlepší, jejichž zpracování a využití bude předmětem dalšího jednání.
 
„Odborná“ porota ve složení zástupců VTP Vysočina – Václav Tůma, ředitel VTP Vysočina, předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan, MBA a architekt projektu ing. arch. Václav Mastný, probírala připravené návrhy studentů. Celkem se sešlo více než 15 návrhů, z nichž bylo vybráno 5, které budou sloužit, jako inspirace k dalšímu výběrovému kolu pro interiéry stavby. „Všechny návrhy byly profesionálně graficky zpracované, vybrali jsme jich pět, které byly nejkomplexnější, z ostatních jsme vybrali většinou jen určité prvky, které se nám hodí do celého konceptu,“ uvádí celý projekt se studenty VUT v Brně, Václav Tůma.
Celý interiér bude dle dohody v korporátních barvách, velmi důležitá bude barevnost vybavení VTP Vysočina, ale také barevnost podlah. Celá stavba VTP Vysočina bude dokončena v prosinci 2013.
Zpět