Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

31.5. 2013
Energoklastr prezentoval své aktivity před dalšími potenciálními partnery
Krátkou desetiminutovou prezentaci aktivit, projektů a možnosti zapojení do spolupráce přednesl zástupce Energoklastru před zaplněnou barokní kaplí v Praze. Součástí celého setkání bylo představení možností spolupráce od všech ostatních klastrů. Podtržení témat, která jsou aktuální, jako snižování energetické náročnosti, e-mobility, automotive a další. 

Významnou roli při celé akci sehrála neformální část programu mezi všemi účastníky. Celého setkání se zúčastnilo téměř 70 zástupců Klastrů ze 4 zemí světa.

Více informací o projektu ClusterCOOP Project najdete zde.
Zpět