Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

13.1. 2011
Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo pravomocné Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina. Projekt tímto okamžikem úspěšně prošel všemi fázemi schvalovacího procesu. 
V současné době jsou již realizovány plánované etapy projektu, bylo vydáno pravomocné stavební povolení a připravují se veškeré nezbytné kroky pro výstavbu.
  Projektový tým CTT Vysočina a partneři projektu odvedli v posledních dvou letech příprav projektu velký kus práce a povedlo se jim v rámci Vysočiny připravit realizaci prvního technologicky zaměřeného vědeckotechnologického parku se silným zázemím spolupracujících univerzit i průmyslu.
  V současné době kromě formálních příprav realizace projektu se však již připravují i konkrétní projekty spolupráce v oblasti využití technologií a zajímavých nápadů z univerzit. CTT Vysočina se tak stává obrovskou příležitostí nejen pro Jihlavu, ale i pro celý podnikatelský sektor z regionu Vysočiny.
 
Zpět